Data: 28.08.2019
Debitor: EXCAVARI SI TERASAMENTE SRL
Dosar: 42630/3/2017
Adresa: Bd. CAROL I, Nr.12, Et.1, Cam.5
organizarea unei selectii de oferte privind contractarea serviciilor unei societati de arhivare in vederea transportarii, arhivarii si depozitarii documentelor debitoarei intocmite in procedura insolventei. Ofertele trebuie să se încadreze în ...
Data: 2021.01.22
Debitor: SOKRIMMO DEVELOPMENT SRL
Subscrisa, A&A CONSULTANTS SPRL, cu sediul in Bucuresti, Bd-ul Carol I nr. 12, etaj 1, camera 5, Sector 3, reprezentata prin Practician in insolventa – Anastasescu Marieta, in calitate de lichidator judiciar, desemnat in dosarul nr. 2925/62/2019 ...
Data: 2021.01.19
Debitor: COMPANIA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII NAVALE RADIONAV S.A.
Subscrisa A&A CONSULTANTS SPRL, cu sediul în Bucureşti, B-dul Carol I, nr. 12, etaj 1, camera 5, Sector 3, având cod de înregistrare fiscală RO 20877869, reprezentată prin Practician în insolvenţă – Anastasescu Marieta, în calitate de ...
Data: 2020.11.25
Debitor: TAMARA COMERCIAL SRL
Subscrisa, A&A CONSULTANTS SPRL, cu sediul in Bucuresti, Bd-ul Carol I nr. 12, etaj 1, camera 5, Sector 3, in calitate de lichidator judiciar, desemnat in dosarul nr. 37487/3/2019, inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VII-a Civila, ...
Data: 2020.11.13
Debitor: ARECA PRO TRADING SRL
Subscrisa, A&A CONSULTANTS SPRL, cu sediul in Bucuresti, Bd-ul Carol I nr. 12, etaj 1, camera 5, reprezentata prin Practician in insolventa – avocat Marieta Anastasescu, in calitate de lichidator judiciar desemnat prin incheierea comerciala din ...
Pagina 1 din 10
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
   Termeni Si Conditii