Numarul mare de dosare in care A&A Consultants SPRL a fost desemnata administrator judiciar si/sau lichidator judiciar a impus formarea unei echipe de profesionisti de specialitate juridica, economica si tehnica, cu experienta in domeniu insolventei care sa poata acoperi toata gama de atributii din cadrul procedurii - transmiterea notificarilor pentru publicarea in Buletinul Insolventei, convocarea creditorilor, asigurarea secretariatului sedintelor, introducerea unor actiuni pentru anularea actelor frauduloase, etc.

Pentru verificarea creantelor, examinarea situatiei economice a debitorului, intocmirea rapoartelor de activitate, luarea deciziilor cu privire la oportunitatea continuarii activitatii, se iau toate masurile pentru evitarea erorilor de orice fel care ar putea intarzia procedura in defavoarea partilor implicate.

Administrator unic al societatii este d-na Avocat Marieta Anastasescu, practician in insolventa, cu o experienta de peste 25 de ani in domeniul juridic. D-na Avocat Marieta Anastasescu este si coordonatorul Societatii Civile de Avocati  ANASTASESCU & ASOCIATII.

Avand in vedere ca, potrivit noii legi a insolventei, deciziile privind luarea unor masuri in cadrul procedurii apartin practicianului in insolventa, fie el administrator sau lichidator, este foarte important ca factorul de decizie sa-si fi dovedit calitatile de bun manager.

Administratorul A&A Consultants SPRL si-a dovedit cu prisosinta calitatile manageriale, atat prin coordonarea societatii membre a UNPIR cat si a societatii de avocati. Dubla pregatire a d-nei Anastasescu, juridica si economic-administrativa, este un atu in acest sens.

Totodata,  A&A Consultants SPRL are in prezent  un numar de 12 persoane care asigura desfasurarea activitatii curente si  colaboreaza cu alti practicieni in insolventa, precum si cu  firme specializate in prestarea de servicii financiar-contabile si efectuarea de expertize contabile, societati de evaluare si alte cabinete de avocatura, cu experienta in domeniul lichidarilor.  Numarul de persoane implicate in activitatea de administrare si lichidare judiciara se poate suplimenta in functie de amploarea cauzei.

   Termeni Si Conditii