Data: 2019.11.01
Publicatie: Selectii de Oferte
Subscrisa, A&A CONSULTANTS SPRL, cu sediul in Bucuresti, Bd-ul Carol I nr. 12, etaj 1, camera 5, reprezentata prin Practician in insolventa – avocat Marieta Anastasescu, calitate de lichidator judiciar desemnat prin incheierea de sedinta ...
Data: 2019.10.04
Publicatie: Selectii de Oferte
Subscrisa, A&A CONSULTANTS SPRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Bd-ul Carol I nr. 12, etaj 1, camera 5, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei ATHENAEUM PROIECT SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite cu sediul in ...
Data: 2019.09.24
Publicatie: Selectii de Oferte
Subscrisa, A&A CONSULTANTS SPRL, cu sediul in Bucuresti, Bd-ul Carol I nr. 12, etaj 1, camera 5, Sector 3, reprezentata prin Practician in insolventa – Anastasescu Marieta, in calitate de lichidator judiciar, desemnat in dosarul nr. ...
Data: 2019.09.11
Publicatie: Selectii de Oferte
Subscrisa, A&A CONSULTANTS SPRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Bd. Carol I nr. 12, et. 1, cam.5, inregistrata in Registrul societatilor profesionale sub nr. RFO II 0079, in calitate de lichidator judiciar desemnat in dosarul nr. 35037/3/2013, ...
Data: 2019.09.03
Publicatie: Selectii de Oferte
Subscrisa, A&A CONSULTANTS SPRL, cu sediul in Bucuresti, Bd-ul Carol I nr. 12, etaj 1, camera 5, reprezentata prin Practician in insolventa – avocat Marieta Anastasescu, in calitate de lichidator judiciar desemnat in dosarul nr. 42630/3/2017, ...
Pagina 2 din 11
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11  
   Termeni Si Conditii