Data: 2015.11.11
PLAN DE REORGANIZARE A DEBITOAREI SC ARENA GROUP SA ...
Data: 2015.07.28
PLAN REORGANIZARE ...
Data: 2015.07.28
SC UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU SA ...
Data: 2014.09.26
Dosar: 9325/3/2013
Numar: 23.09.2014
Propunerea de extindere a planului de reorganizare al debitoarei SC WOOLTOP SRL, intocmita de debitoare prin administratorul special. ...
Data: 2014.08.29
Dosar: 106 / 1285 / 2013
Numar: 2066
Subscrisa A&A CONSULTANTS IPURL, prin luarea in considerare a necesitatilor impuse de activitatea principala a societatii, a raportului dintre veniturile si cheltuielile generala de acesta, in vederea redresarii situatiei economice a acesteia, a ...
Pagina 6 din 11
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11  
   Termeni Si Conditii